Gerdien Kroes Beeldend kunstenaar / Visual artist

info@gerdienkroes.nl

Gerdien Kroes (1963 ) is beeldend kunstenaar. Haar werk bestaat uit tekeningen, schilderijen en installaties. Zij volgde haar opleiding bij ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten te Arnhem.

Tijdens haar werkproces verschijnen personages en dieren met een specifiek uiterlijk en karakter. Ze weerspiegelen de schoonheid en verschrikking van het bestaan. Het gaat haar erom het wezen van een mens of dier vast te leggen, hoewel zij dat als bijna onmogelijk ervaart. De afgebeelde figuren zijn niet natuurgetrouw, het is nodig hun vorm te veranderen en te vereenvoudigen om ze een bepaalde expressie te geven, maar hun eigenschappen zijn ontleend aan de werkelijkheid. Op deze manier komen ze tot leven als een soort hedendaagse mythische helden, die niet altijd even voorbeeldig heldhaftig zijn.

Afbeeldingen en teksten die haar op een bepaalde manier raken, afkomstig van allerlei media, zoals tijdschriften, televisie of internet, kunnen aanleiding zijn voor het maken van werk. In het beeld dat ontstaat laat zij een persoonlijke interpretatie zien.

English